21 thg 11, 2016

công trinh điện thắp sáng của đội 2

CÔNG TRÌNH ĐIỆN THẮP SÁNG ĐỘI 2
                                            
                             1/BẢNG QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN  ĐỘI 2
(Đoạn đường chính )
+Tổng thu:19.350.000 đồng
                                Trong đó:Bà con trong xóm đóng góp:9.000.000đ
                                                Anh em trong xóm cùng bà con làm ăn xa:10.350.000đ(có danh sách kèm theo)
+Tổng chi:12.380.000 đồng
+Tồn quỷ:6.970.000 đồng        
                            2/KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NGÕ CÒN LAI TRONG XÓM
                              Chiều dài 1850m
                             Dự toán 21.000.000 đồng
                             Kinh phí dự toán còn thiếu:21.000.000đ-6070.000đ#14.000.000đ
Kính mong bà con trong xóm và anh chị em làm ăn xa tiếp tục chung tay xây dựng để sớm hoàn thành kế hoạch
Xóm xin chân thành tri ân tất cả những tấm lòng bà con đã và đang chung tay xây dựng xóm ngoài ngày một khang trang hơn.
Mọi đóng góp xin gủi về:
Anh Võ Đức Việt
Số điện thoại:01687331549
Số tài khoản:3909205071054
Ngân hàng Agribank chi nhánh Thị xã Quảng Trị.
              3/DANH SÁCH BÀ CON ỦNG HỘ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN
Địa chỉ
 1.  
Trần Minh Hùng(Dũng)
1.000.000
Hà nội
 1.  
Nguyễn Việt
300.000
TPHCM
 1.  
Trần Hương
200.000
TPHCM
 1.  
Trần Hạnh
200.000
TPHCM
 1.  
Võ thanh Lâm
100.000
TPHCM
 1.  
Võ Chí Thanh
100.000
              Đông hà
 1.  
Lê Văn Trị(Thầy Biểu)
1.000.000
Thị xã Q trị
 1.  
Lê Đức Hoàng
1.000.000
TPHCM
 1.  
Võ Toàn
200.000
TPHCM
 1.  
Hoàng Hiếu
100.000

 1.  
Trần Khai
100.000

 1.  
Hoàng thị Anh Dào
100.000

 1.  
Võ Thanh Thủy
500.000
Darkrong
 1.  
Lê Hưu Cường
1.000.000
TPHCM
 1.  
Hoàng Văn Hòa(Hồng)
100.000

 1.  
Võ Thị Thanh Nhàn
100.000

 1.  
Trần Thị Nhung
100.000

 1.  
Lê Văn Phước
200.000

 1.  
Võ Nguyên
100.000

 1.  
Võ Châu
100.000

 1.  
Hoàng Văn Đô
300.000
Bình thuận
 1.  
Hoàng Sóng Biển
100.000

 1.  
Hoàng Trọng Đức
100.000

 1.  
Nguyễn Tùng
100.000

 1.  
Trần Hoa
100.000

 1.  
Võ Thế Anh
100.000

 1.  
Võ Tùng
100.000

 1.  
Lê Quang Nhật
100.000

 1.  
Hoàng Đức
100.000

 1.  
Lê Văn Quý(Cần)
100.000

 1.  
Lê Hoàng Chung
100.000

 1.  
Võ Thiện
100.000

 1.  
Nguyễn Lành
100.000

 1.  
Nguyễn Hoàng
100.000

 1.  
Nguyễn Hà
100.000

 1.  
Lê Danh
100.000

 1.  
Võ Giáp
100.000

 1.  
Hoàng Lê Vũ
100.000

 1.  
Võ Đức Việt
100.000

 1.  
Võ Thanh Lâm (Châu)
100.000

 1.  
Lê Bình (hớt tóc)
100.000

 1.  
Lê thị Hoa
100.000

 1.  
Trần Dũng(Vy)
200.000

 1.  
Hoàng Sáng
100.000

 1.  
Nguyễn Chí Tâm
100.000

 1.  
Hoàng Xuân Lộc
100.000

 1.  
Nguyễn Hướng
100.000

 1.  
Võ Ngọc Cư
100.000

 1.  
Nguyễn Tựu
100.000

 1.  
Lê Quý Đôn
100.000

 1.  
Lê Văn Tương
200.000

 1.  
Hoàng Dũng
100.000

 1.  
Hoàng Trí
100.000

 1.  
Hoàng Diệp
100.000

Tổng cộng
10.350.000

Thay mặt xóm xin chân thành cảm ơn sự đóng góp xây dựng của quý bà con.
                                                                               TM xóm

                                                                                Võ Đức Việt

19 thg 9, 2016

HỌ VÕ LÀNG NẠI CỬU TỔ CHỨC LỄ KỲ AN VÀ PHÁT THƯỞNG KHUYẾN HỌC - 2016

Họ Võ Làng Nại Cửu tổ chức Lể Kỳ an Rằm tháng 8 và phát thưởng khuyến học năm 2015 - 2016 cho học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện và đổ Đại học năm 2016...


                      Do điều kiện tổ chức Lễ Kỳ an và kết hợp phát thưởng hôm nay các cháu đã vào nhập học, nên mời các phụ huynh đến nhận thưởng                                                                         
 Do điều kiện tổ chức Lễ Kỳ an và kết hợp phát thưởng hôm nay các cháu đã vào nhập học, nên mời các phụ huynh đến nhận thưởng